Twitter

KariyerİST 2013 ve 2014 Döneminde Neler Yaptık !

KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi’nin kurulması :

Proje kapsamında, hedef kitleye yönelik olarak bir Şişli’de iki kat üzerinde, her biri en az 45-50 kişilik  kapasiteli olan  iki  eğitim salonu ve ayrıca ofis ve

çalışma mekanları bulunan   KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi kuruldu. Bu şekilde Anadolu yakasında bir, Rumeli yakasında iki adet olmak üzere üç adet eğitim mekanı ile  tüm İstanbul’a hitap edilmiş, öğrencilerin kendi oturdukları yerlerde eğitim görmeleri sağlandı.

 

Aralık 2013’te Proje tamamlandıktan sonra KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi  fiziki mekanı aynı şekilde korunmuş olup,  2013 döneminde destek veren kuruluşların katkılarıyla üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara aynı yerde hizmet vermeye  devam etmektedir.

 

 

Başvurular nasıl alındı ? Eğitimler nasıl yapıldı ?

Proje kapsamında afişler, bültenler, el ilanları, sosyal medya Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN hesapları, seminer, panel vb etkinlikler yoluyla  yaklaşık 80.000 Üniversite öğrencisi ve yeni mezunun projeden ve projenin faydalarından haberdar olması sağlandı.

Bu kapsamda her iki dönemde proje web sitesinden online başvuru formunu doldurmak suretiyle toplam 1.750 başvuru alındı. ( 2013’te 1300, 2014’te 450 ) Başvurular içinden Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen  560 katılımcı proje kapsamında 1 yıl süren  kariyer check up, eğitim, atölye, meslek istasyonları, vaka analizi ve birebir rehberlik etkinliklerinden ücretsiz olarak yararlandı.

 

Katılımcılar, 30-40 kişilik sınıflarda, 2013 döneminde 10, 2014 döneminde 4 ayrı sınıfta olmak üzere,  “Farklılaştıran Kariyer İstasyonları” adı altında toplam 1.380 saat eğitim gördüler. Her bir katılımcının meslek istasyonları, birebir Check up ve diğer atölye çalışmaları dahil ortalama 84 saatlik eğitim gördüğü program sonucunda asgari % 70 katılım sağlayanlar mezun olarak mezuniyet belgelerini  almaya hak  kazandılar.

 

Projenin en dikkate değer çıktısı 2013 ve 2014  katılımcıları ve projeye katılamamış olan, ancak arkadaşları vasıtasıyla projeyi takip ederek imkan olduğu ölçüde Seminerler, Meslek İstasyonları  ve  Üniversite Öğrenci Kulüpleri ile yapılan konferans, zirve vb etkinliklere  her iki dönemde katılan toplam 2950 üniversite öğrencisi ve yeni mezuna Kariyer ve Gelecek Planlama konusunda kazandırdığı  özgüven ve  farkındalıktır.

Ayrıca,  projede devamlılık gösteren ve etkinlikleri takip eden katılımcılar  kendi güçlü yönlerinin farkına varmışlar, kendi istek ve eğilimleri doğrultusunda bir alan belirlemişler,  kendi kariyer ve gelecek planlamaları doğrultusunda, bir yol haritası oluşturarak  kendi kişisel kariyer hedeflerine doğru adım atmışlardır.

 

 

          Mezuniyet sonrası Takip, İletişim ve Projeler  :

 

Projenin bir diğer farkı, programdan mezun olan KariyerİST katılımcılarının mezuniyet sonrası Merkezle ilişkilerinin devam etmesidir.

 

Şu anda KariyerİST  Programını tamamlayıp Mezun olanlar, okullarından mezun olup iş hayatlarına atıldıklarında KariyerİST’in Meslek İstasyonları vasıtasıyla kurdukları Firma/ Kurum ilişkilerinden, KariyerİST sayesinde kurdukları ağ ve  networkden gerek staj gerek işe alım konusunda faydalanmaktadırlar.

 

Projeden yararlanan katılımcılar kurulan Facebook grupları ile KariyerİST merkezi ile iletişime ve karşılıklı kazan-kazan ilkesiyle işbirliğine devam etmektedirler.  

Geçen yıl kurulmuş olan  KariyerİST Facebook grubunun şu anda 315 üyesi bulunmaktadır, bu yıl yeni açılmış olan KariyerİST 2014 Grubu ise, şu an  248 üyeye sahip..

 

Ayrıca KariyerİST Katılımcılarının oluşturduğu AB ve Kalkınma Ajansı projelerinin takip edildiği ve değerlendirildiği  KariyerİST Proje Grubu ( 91 üye ) , Meslek Takımları ve İnovasyon Takımı grupları bulunmaktadır.

 

KariyerİST 2013 Programını tamamlayarak  mezun olanlar arasından  “gönüllü” bir grup katılımcı KariyerİST 2014 programını yürütmek üzere bir Yönetim Kurulu  oluşturmuş olup KariyerİST 2014 programı 2013 mezunları ile birlikte yürütülmektedir.

 

Ayrıca KariyerİST Mezunları arasından üniversitelerden Üniversite Temsilcileri  seçilmiş, AB, Kalkınma Ajansı ve benzeri projeleri hazırlamak ve yönetmek üzere Proje Grubu kurulmuş, belirledikleri meslek alan ve kategorilerine  göre Meslek Takımları belirlenmiş, firmalara Focus İnovasyon Grup çalışması yapan İnovasyon Takımı oluşturulmuş ve tüm bunlar kendi aralarında sıkı bir işbirliği ve network oluşturmuşlardır.

 

KariyerİST Programının en büyük başarısı kendi mezunları arasında oluşturmuş olduğu bu “aidiyet” ve “duygudaşlık”tır.

 

 

Değerlendirme Anketi :

 

2013 Aralık ayında Proje bitiminden önce katılımcılar arasında bir Değerlendrme Sonuç anketi yayılmış olup, bu anket sonucuna göre,

-      KariyerİST Projesinde aldığınız eğitimler, katıldığınız grup çalışmaları ve atölyelerden memnun kaldınız mı ? sorusuna çok memnun kaldım ve memnun kaldım diyenler % 75,46 iken, sadece % 9.09 memnun kalmadığını belirtmiştir.

-      “Yararlı olmadığını düşündüğünüz eğitim istasyonlarına “0” , yararlı olduğunu düşündüğünüz eğitim istasyonlarına “1” veriniz” sorusuna eğitim istasyonlarının tamamı için % 72,73 ve % 83.64 arasında yararlı bulduklarını söylemiştir.

-      KariyerİST Projesine katılmanızdan ve eğitimleri almanızdan sonra sosyal çevrenizde bir değişiklik oldu mu? sorusuna %66.36’sı olumlu yanıt vermiştir.

-      %67.27’si  KariyerİST’e katılmasının özgüvenini artırdığını,   %83.64 yeni eğitimler almaya teşvik ettiğini, %70.91 kariyerinde alan belirlemesinde katkısı olduğunu,  belrtmiştir.

-       %81.82’isi KariyerİST 2014 programını sosyal çevrelerine tavsiye edeceğini belirtirken, %60,09’u KariyerİST 2014 programına katkı verebileceğini belirtmiştir ( Evet verebilirim % 25,45 - zamanım müsait oldukça verebilirim  % 35,45 )

Anket sonucuna verilen cevaplar arasında en kayda değer sonuç,  %60 civarında katılımcının KariyerİST 2014 programına katkı verebileceğini söylemesi olmuştur. Program süresince, Meslek İstasyonları sırasında Birebir Check Up’larda ve Proje yarışmasına hazırlanma aşamasında birçok arkadaşımızda bu eğilimi tespit edilmişti. Anket bunun doğrulanması oldu.  Bu sonuç, projeye katılanlar arasında bir KariyerİST “aidiyetinin“ oluştuğunu ve bundan sonraki projelerde gönüllü katkı verebileceklerini göstermektedir.

KariyerİST Projesinin en büyük başarısı kendi yetiştirdiği öğrencilerin projeyi sahiplenmesi  ve yeni mezunlar ile projenin sürdürülebilirliğin sağlaması olmuştur.

 

2015 3. Dönem Başvuruları 15 Ekim’de başladı ! Hemen Başvur ! Geleceğini Tasarla !

KariyerİST 2014-2015 3. Dönem başvuruları 15 Ekim’de başladı! Başvurular 15 Kasım’a kadar devam edecek.

Başvuruları kariyerist.org web sitesinden Hemen Başvur butonundan yapabilirsiniz.

Bu yıl başvurularda bir yenilik var.

Başvuru formlarında “Hangi Meslek Takımında yer almak istersiniz” diye bir soru bulunuyor.

Başvuranlardan bu Meslek Takımlarından birini seçmesi ya da Diğer seçeneğinde farklı bir meslek tercihi vermesi isteniyor.

KariyerİST Programında Kariyer Check Up sırasında katılıcılara bir alan/ meslek belirleyip belirlemediği ve bir hedefinin olup olmadığı soruluyor.

Bu yıl Meslek Takımları konusundaki seçimi en başından kaılımcıların yapması ya da en azından bu konu üzerinde düşünmesi isteniyor.

Başvuranlar arasından seçilecek olanlar bir mülakata çağrılacak ve KariyerİST 2013 ve 2014 mezunları tarafından yapılacak mülakat sonucu katılmaya hak kazanacak ve programa davet edilecekler. 

KariyerİST TRT Haber’de

30 Haziran’da TRT Haber ekibini KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi’nde ağırladık.  Aykut Türkoğlu Gizem Berberoğlu Eda Bayraktar Fatih ÇipilAhmet Buğra Arısoy Şule ÇalışkanAhmet Sücüllülü Gamze Algül Ayça Özden arkadaşlarımız programa katılarak kendi KariyerİST deneyimlerini paylaştılar. Proje Koordinatörü Kamil Kasacı da KariyerİST’in bugünü ve geleceğini anlattı.

https://www.youtube.com/watch?v=CmaE7m9x9jw

KariyerİST'in tanıtımı için yeni adımlar olacak.

 

KariyerİST 2013 ve  2014 Döneminde Neler Yaptık  !

 

KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi’nin kurulması :

Proje kapsamında, hedef kitleye yönelik olarak bir Şişli’de iki kat üzerinde, her biri en az 45-50 kişilik  kapasiteli olan  iki  eğitim salonu ve ayrıca ofis ve

çalışma mekanları bulunan   KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi kuruldu. Bu şekilde Anadolu yakasında bir, Rumeli yakasında iki adet olmak üzere üç adet eğitim mekanı ile  tüm İstanbul’a hitap edilmiş, öğrencilerin kendi oturdukları yerlerde eğitim görmeleri sağlandı.

 

Aralık 2013’te Proje tamamlandıktan sonra KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi  fiziki mekanı aynı şekilde korunmuş olup,  2013 döneminde destek veren kuruluşların katkılarıyla üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara aynı yerde hizmet vermeye  devam etmektedir.

 

 

Başvurular nasıl alındı ? Eğitimler nasıl yapıldı ?

Proje kapsamında afişler, bültenler, el ilanları, sosyal medya Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN hesapları, seminer, panel vb etkinlikler yoluyla  yaklaşık 80.000 Üniversite öğrencisi ve yeni mezunun projeden ve projenin faydalarından haberdar olması sağlandı.

Bu kapsamda her iki dönemde proje web sitesinden online başvuru formunu doldurmak suretiyle toplam 1.750 başvuru alındı. ( 2013’te 1300, 2014’te 450 ) Başvurular içinden Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen  560 katılımcı proje kapsamında 1 yıl süren  kariyer check up, eğitim, atölye, meslek istasyonları, vaka analizi ve birebir rehberlik etkinliklerinden ücretsiz olarak yararlandı.

 

Katılımcılar, 30-40 kişilik sınıflarda, 2013 döneminde 10, 2014 döneminde 4 ayrı sınıfta olmak üzere,  “Farklılaştıran Kariyer İstasyonları” adı altında toplam 1.380 saat eğitim gördüler. Her bir katılımcının meslek istasyonları, birebir Check up ve diğer atölye çalışmaları dahil ortalama 84 saatlik eğitim gördüğü program sonucunda asgari % 70 katılım sağlayanlar mezun olarak mezuniyet belgelerini  almaya hak  kazandılar.

 

Projenin en dikkate değer çıktısı 2013 ve 2014  katılımcıları ve projeye katılamamış olan, ancak arkadaşları vasıtasıyla projeyi takip ederek imkan olduğu ölçüde Seminerler, Meslek İstasyonları  ve  Üniversite Öğrenci Kulüpleri ile yapılan konferans, zirve vb etkinliklere  her iki dönemde katılan toplam 2950 üniversite öğrencisi ve yeni mezuna Kariyer ve Gelecek Planlama konusunda kazandırdığı  özgüven ve  farkındalıktır.

Ayrıca,  projede devamlılık gösteren ve etkinlikleri takip eden katılımcılar  kendi güçlü yönlerinin farkına varmışlar, kendi istek ve eğilimleri doğrultusunda bir alan belirlemişler,  kendi kariyer ve gelecek planlamaları doğrultusunda, bir yol haritası oluşturarak  kendi kişisel kariyer hedeflerine doğru adım atmışlardır.

 

8 Mayıs’ta EĞİTİM Meslek İstasyonunu DOĞA KOLEJİ – Acibadem Bilim Okulu’nda gerçekleştirdik.

Özellikle Eğitim alanında kariyer yapmak isteyen,  Türkiye özel okul eğitim sektörü, özel okullar, eğitim, koçluk, mentorluk, insan kaynaklarının eğitim bölümleri vb alanlarla ilgilenen arkadaşlar ve yine iletişim , halkla ilişkiler, marka vb konularla ilgili arkadaşların katıldığı Meslek İstasyonunu Doğa Koleji  Acıbadem Dil Okulu’nda gerçekleştirdik. 

LIPTON Vaka Analizi çalışması ile yeni ürünler ve pazarlama yöntemleri geliştirdik!

17 Nisan’da 33 KariyerİST’li önce Altunizade Pelit Pastanesi’nde buluştular ve sonra Üsküdar Gençlik Merkezi’nin tahsis ettiği mibüslerle UNILEVER’in Ümraniye’deki merkezine gittiler.

UNILEVER temsilcileri bzileri çok sıvcak karşıladılar. Herşey hazırlanmıştı.

Önce 1 saate yakın bir sunum izledik. Çayın hikayesini, nasıl üretildiği, nasıl toplandığı, nasıl ayrıştırıldığı, ne şekilde ürün haline geldiği, ne şekilde piyasaya sunulduğu vb.

Ayrıca LIPTON’un ürünlerini, paketlerini dinledik.

Sonra da 4 ayrı kategoride ve 3 ayrı zaman diliminde bizlerden ürün fikri geliştirmemiz, pazarlama alternatiflerini ortaya koymamız istendi.

Tamamen tesadüfi bir seçimle 6 ayrı gruba bölündük ve her bir grup kendi çalışmasını yaptı. Çok muhteşem fikirler, öneriler ortaya çıktı.

Proje Koordinatörümüz Kamil Kasacı dönüşte Facebook’ta bunu şöyle anlattı :

“Bugün muhteşem bir deneyim yaşadık. UNILEVER Pazarlama çalışanları da mutlaka etkilendiler, ama özellikle biz çok eğlendik..
Case Study'de çıkan ürün , pazarlama, ambalaj ve satış fikirleri değme Pazarlama gruplarına taş çıkartacak düzeydeydi.
Müthiş güçlü bir ekiple gittik zaten ve arkadaşlar gerçekten olağanüstü bir performans gösterdiler.
Eminim "ya bunlar kim" demişlerdir arkamızdan..
Müthiş bir birliktelik, arkadaşlık, işbirliği, takım çalışması, insiyatif ve yaratıcılık vardı..
Ben şahsen çok keyif aldım ve çok gurur duydum tüm arkadaşlarımla...
UNILEVER'i etkiledik...”

UNILEVER PAZARLAMA MESLEK İSTASYONU – 2 Nisan

2 Nisan’da İstanbul Kültür Üniversitesi’nde UNILEVER Pazarlama Meslek İstasyonu yapıldı. 2013 KariyerİST Mezunlarından İrem Türkel, bu istasyonumuzu bloğunda şöyle anlattı :

 

UNILEVER MARKETING – KariyerİST Meslek İstasyonu

KariyerİST ailesi olarak 2 Nisan çarşamba günü Unilever ile pazarlama meslek istasyonundaydık. KariyerİST2014’ün ilk meslek istasyonuna Unilever’in “Customer Marketing Director”u olan Burçak Dolanay davetliydi. Burçak Bey ile yaklaşık 3 saat boyunca “Unilever” ve “marketing” hakkında konuştuk. Meslek istasyonunun kısa bir özetine geçmeden önce, Burçak Bey ile bu etkinliği ayarlayan Elif Çobanoğlu’na ve her zaman yanımızda olan Kamil Hocamıza teşekkür ederim. Gelelim Unilever’in hikayesine…

Unilever, 1930 yılında Hollandalı margarin üreticisi olan Margarine Unie ile İngiliz sabun üreticisi Lever Brothers’ın birleşmesiyle oluşmuş bir FMCG şirketidir. Dünyanın en büyük hızlı tüketim şirketlerinden biri olan Unilever, dünyada sürdürdüğü yatırımlarla sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi sağlayarak küresel pazardaki etkinliğini ve pazar payını sürekli arttırmıştır. Yaklaşık 30 farklı global markada ürünü olan Unilever, 180.000 çalışana sahip olup 190 ülkede her gün 2 milyar tüketiciye ulaşıyor. Unilever, insanların kendilerini iyi hissettirmelerine, iyi görünmelerine ve hayattan daha fazla keyif almalarına yardımcı olan markalarla günlük hijyen, beslenme ve kişisel bakım ihtiyaçlarına hizmet veriyor.

Unilever’in Türkiye ile geçmişi ise 1920lere dayanıyor. 1924 yılında G&A Baker Limited şirketi aracılığıyla Türkiye’yle tanışan Unilever, Türkiye'deki ilk yatırımını 1952 yılında İstanbul Bakırköy’de kurulan Sana fabrikasıyla gerçekleştirmiştir. Günümüz Türkiye’sinde yaklaşık 5100 çalışana sahip olan Unilever, ülkemizde bulunan 7 fabrikasıyla ülkemize yeni yatırımlar yapmaya ve bir yandan da üretim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Unilever’in tanıtımından sonra asıl odaklandığımız nokta olan “Marketing” konusuna gelelim.

Bilindiği üzere global anlamda marketing stratejileri açısından en önemli şirketlerden biri Unilever’dir. Bu nedenle KariyerİST ailesi olarak Burçak Beyle tanışma ve Unilever’i tanıma imkanı bulduğumuz için kendimizi çok şanslı görüyorum.

Konuşmasında “retail marketing” alanına yoğunlaşan Burçak Bey, bir ürünü pazarlamanın eskisi kadar kolay olmadığını, aynı bütçeyle eskiden sadece TRT1’de reklam verdiklerini şimdi ise bütçe değişmeden bir çok mecrada (online,tv, dergi,radyo) reklam vermek zorunda olduklarının üstünü çiziyor. Ayrıca, eskiye oranla rekabet çok daha fazla, pazarda çok sayıda rakip firma/ürün bulunmakta. Sektörde marka sayısının fazla olması ve tüketicinin bilgiye kolay ulaşabilmesi (mobile, internet, call center, vs) nedeniyle sektörde ayakta kalabilmek de haliyle zor duruma geliyor.

Sektörde başarıyı yakalamak ise yine “marketing strategy”lerinden geçiyor. Örneğin; tüketici televizyonda izlediği bir reklam üzerinden bir ürünü almak için alışveriş merkezine gittiğinde fikir değiştirip farklı bir ürün almaya karar veriyor. Genel olarak bir kişi ne alacağına 70% ihtimalle süpermarketlerde-shoplarda karar veriyor. Ya da televizyon reklamınızın ratingi reklamınızın ne kadar kaliteli olup olmadığını gerçekçi olarak göstermiyor çünkü reklamınız yayınlanırken tüketicinin televizyonu açık olduğu halde tüketici ev içinde televizyon karşısında bulunmayabiliyor.

Başka bir örnek vermek gerekirse, global olarak yayınlanan bir reklam her ülkede inandırıcı olmayabiliyor. Bu örneği açıklamak için Elidor’un reklamlarına dikkat çeken Dolanay, Elidor Co-Creation serisi çıktığında dünyaca ünlü saç uzmanlarıyla çalıştıklarını iddia eden reklam yayınlamalarına rağmen Türk halkı bu reklamı çok da inandırıcı bulmadı.

Müşteri engagement’i sağlamak ve korumak amacıyla Elidor, Miss Turkey yarışmaları düzenledi ve Elidor kullanan neredeyse herkese hediye/promosyon dağıttı.

Burçak Bey’in değindiği bir başka konu ise “shopper marketing” ile “consumer marketing”in birbirinden farklı kavramlar olduğuydu. Yani, customer marketing alanının artık “Shopper Marketing” ve “Consumer Marketing” olmak üzere iki grupta incelendiğini belirtti. Bu ayrımı kolayca, aşağıdaki resimle açıklayabiliriz.

Buna karşılık Elidor ekibi, Türkiye’nin sevilen dizilerinden “Muhteşem Yüzyıl” oyuncularını reklamlarında oynatıp Elidor’u sektörde lider marka yaptı. Tabii ki Elidor’u lider konuma getiren ve lider kalmasını sağlayan başka çalışmalar da olmadı değil. Shopper Marketing’in kapsamına giren kişiler her zaman ürünü alıp da kullanan kişiler olmuyor.

Örneğin, bir anne shopper ise bebeği consumer yani tüketicidir. Her iki müşterinin odaklandığı noktalar farklıdır.

İrem TÜRKEL – Boğaziçi Üniversitesi

Internal Audit Intern – Yıldız Holding

Social Responsibility Project Leader – Genç Fütüristler

KariyerİST Marmara İnovasyon Zirvesi’nde ! – 19 Mart

19-20 Mart 2014 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi  Ar-Ge ve İnovasyon Kulübü  tarafından düzenlenen 1.Marmara İnovasyon Zirvesi’nde  KariyerİST  Proje Koordinatörü Kamil Kasacı  “ Eğitimde bir İnovasyon Örneği : KariyerİST” adlı bir sunum yaptı.

İnovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen zirvede  İnovatif çalışmalardaki sorunlara çözüm arayışları, inovasyon teknolojisinde inovatif ürünlerin ve malzemelerin projelendirmesi, uzun vadede inovasyonun şirketlere katkısı, daha önceden hayali dahi edilemeyen inovasyonla gelen dönüşümler ve yenilikler, inovasyonun doğaya etkisi, inovatif ürünlerin pazar arayışlarında ki sorunlar ele alındı.

Eğitim alanında bir inovasyon örneği olarak KariyerİST eğitim yöntemi zirveye katılanlarca ilgiyle izlendi ve Kocaeli Üniversitesi’nde böyle bir programın yapılması için yoğun talepler alındı. 

Değer Yönetimi ve Değer Atölyesi ile katılımcılar ilk kez renk ve yazı karakterlerinn anlamını öğrendiler ! 15-16 Mart

KariyerİST 2014 Programı Değer Atölyelerinin İkincisi kapsamında, Şişli KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezinde 
16 Mart'ta yaptığımız

Fikrin ve ürünün hak ettiği değeri görmesi için gereken çalışmalar başarıyla yapıldı. Sunum, tanıtım, pazarlama, satış, kurumsal kimlik, halkla ilişkiler, reklam, sponsorluk, sosyal sorumluluk, internet ve sanal medya kullanımı hakkında arkadaşlarımız birbirleriyle etkileşim halinde olup çalışmalarını gerçekleştirdi.

KariyerİST Marmara İnovasyon Zirvesi’nde !

19-20 Mart 2014 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi  Ar-Ge ve İnovasyon Kulübü  tarafından düzenlenen 1.Marmara İnovasyon Zirvesi’nde  KariyerİST  Proje Koordinatörü Kamil Kasacı  “ Eğitimde bir İnovasyon Örneği : KariyerİST” adlı bir sunum yaptı.

İnovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen zirvede  İnovatif çalışmalardaki sorunlara çözüm arayışları, inovasyon teknolojisinde inovatif ürünlerin ve malzemelerin projelendirmesi, uzun vadede inovasyonun şirketlere katkısı, daha önceden hayali dahi edilemeyen inovasyonla gelen dönüşümler ve yenilikler, inovasyonun doğaya etkisi, inovatif ürünlerin pazar arayışlarında ki sorunlar ele alındı.

 

Eğitim alanında bir inovasyon örneği olarak KariyerİST eğitim yöntemi zirveye katılanlarca ilgiyle izlendi ve Kocaeli Üniversitesi’nde böyle bir programın yapılması için yoğun talepler alındı.

Farklılaştıran Kariyer İstasyonları Konumlandırma, Odaklanma, Farklılaştırma ile devam etti ! 8 – 9 Mart

Bu eğitimde hedefe ulaştıracak stratejik yol haritaları oluşturma, bu hedefe odaklanma stratejileri ve bu süreçte en yüksek değeri oluşturacak farklılaştırma metodları belirlendi.

Şişli ve Üsküdar Gençlik Merkezi’nde  dört  ayrı sınıfta arkadaşlarımız Konumlandırma – Odaklanma – Farklılaştırma  Eğitimi sonrası 29 ayrı Alan / Meslek / Sektör arasında bir Alan Daraltma çalışması yaptılar. Önce 29 farklı sektörden 10 sektör belirleyen ve bunu dağıtılan formda işaretleyen arkadaşlarımız, bu 10 alanı da önce yediye, sonra dörde, ve en son olarak da bire indirip bir tercih yaptılar. İlk kez 2014 yılında  yaptığımız bu çalışma keyifli bir şekilde geçti.
Arkadaşlarımız daha üçüncü istasyonda Alan belirlemeye, Alan daraltmaya, Firma ve Rol model seçimine başladılar..
Bu yıl KariyerİST 2014'ün hedefleri daha yukarıda. Artık,  daha eğitimin başlangıcında KariyerİST  katılımcıları ile çalışmak istedikleri firmalar arasında bir köprü kuruyoruz..

Farklılaştıran Kariyer İstasyonları / Kariyer Check-Up ile “Acımasız Gerçekler “ 1-2 Mart

Kariyerist2014 macerası 01-02 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen  'Kariyer Check-up' uygulaması ile hız kesmeden devam etti. Katılımcılar Kariyer Check-up uygulamasıyla güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, kariyer ve gelecek planlama çalışmalarına güçlü bir giriş yaptılar. Zaman zaman soruları cevaplamakta güçlük çeken arkadaşlarımız maksimum özveriyle en doğru sonuca ulaşabilmek için ter döktüler. 5 kısımdan oluşan Kariyer Check-up uygulaması katılımcıların; hedeflerini, hedef kitlelerini, dar alanlarını, mecralarını, rol modellerini stratejik analizlerle belirlemelerinde ve varsa eksik yönlerini tamamlamalarında bir yol haritası oldu.


İçerik olarak kişilerin kendi gerçekleri ile yüzleşmesini sağlayan Check-up uygulaması katılımcıların gelecek ve kariyer hedeflerini Check-up sonuçlarıyla diğer katılımcılara açıklamasıyla enerji kazandı. Bu kısımda katılımcılar şu anki konumlarının hedeflerine ve hedef kitlelerine ne kadar uygun olduğunu, eksik yönlerini nasıl gidermeyi düşündüklerini, gelecek planlamalarına dair temel notlarla birlikte sundular.
Uygulama KariyerİST eğitmeni  ve Kariyer Check-up uygulamasının yaratıcısı olan Mevlüt Güleç'in Check-up sonuçlarının nasıl okunacağı ve eksik yönlerin nasıl giderileceğini katılımcılar ile birlikte analiz etmesiyle son buldu. Bu kısımda hayli zorlanan arkadaşlarımız Twitter üzerinden #KariyerCheckUpHastag'i ile izlenimlerini aktardılar.

Ahmet Sucullulu : Gerçekten çok şaşırttı beni .YGS-LYS de soruları cevaplarken bu kadar zorlanmamıştm.Teşekkürler

Oğuz Han : Meğersem idolüm yokmuş onu öğrendim. Eğitim için Mevlüt Güleç ile Kamil Kasacı hocalarımza ve KariyerİST ekibine teşkkr ederim

KariyerİST . Dönem 2014 Programı “Tanışma Günü” ile Başladı ! 15-16 Şubat

KariyerİST İkinci Dönem 2014 Programı  15-16 şubat tarihlerinde gerçekleştirilen   Tanışma Günü'' ile  başladı. Eğlenceli bir tanışma oyunu ile başlayan program, mezunlarımızın kendi hikayelerini anlattığı 'Kariyerist Hikayeleri' bölümüyle devam etti.

Vizyon ve Gelecek Yönetimi sunumu ile programa farklı bir renk katan proje direktörümüz Kamil Kasacı yeni dönem öğrencilerine '' Güçlü yönlerinize odaklanın! '' diyerek kariyer planlamasındaki en önemli faktörün güçlü yönler olduğunu vurguladı. Tanışma Günü etkinliğimizin ikincisi Pazar günü 2. gününü Üsküdar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 

Farklılaştıran Kariyer İstasyonları / Kariyer Check-Up ile “Acımasız Gerçekler “ 1-2 Mart

Kariyerist2014 macerası 01-02 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen  'Kariyer Check-up' uygulaması ile hız kesmeden devam etti. Katılımcılar Kariyer Check-up uygulamasıyla güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, kariyer ve gelecek planlama çalışmalarına güçlü bir giriş yaptılar. Zaman zaman soruları cevaplamakta güçlük çeken arkadaşlarımız maksimum özveriyle en doğru sonuca ulaşabilmek için ter döktüler. 5 kısımdan oluşan Kariyer Check-up uygulaması katılımcıların; hedeflerini, hedef kitlelerini, dar alanlarını, mecralarını, rol modellerini stratejik analizlerle belirlemelerinde ve varsa eksik yönlerini tamamlamalarında bir yol haritası oldu.


İçerik olarak kişilerin kendi gerçekleri ile yüzleşmesini sağlayan Check-up uygulaması katılımcıların gelecek ve kariyer hedeflerini Check-up sonuçlarıyla diğer katılımcılara açıklamasıyla enerji kazandı. Bu kısımda katılımcılar şu anki konumlarının hedeflerine ve hedef kitlelerine ne kadar uygun olduğunu, eksik yönlerini nasıl gidermeyi düşündüklerini, gelecek planlamalarına dair temel notlarla birlikte sundular.
Uygulama KariyerİST eğitmeni  ve Kariyer Check-up uygulamasının yaratıcısı olan Mevlüt Güleç'in Check-up sonuçlarının nasıl okunacağı ve eksik yönlerin nasıl giderileceğini katılımcılar ile birlikte analiz etmesiyle son buldu. Bu kısımda hayli zorlanan arkadaşlarımız Twitter üzerinden #KariyerCheckUpHastag'i ile izlenimlerini aktardılar.

Ahmet Sucullulu : Gerçekten çok şaşırttı beni .YGS-LYS de soruları cevaplarken bu kadar zorlanmamıştm.Teşekkürler

Oğuz Han : Meğersem idolüm yokmuş onu öğrendim. Eğitim için Mevlüt Güleç ile Kamil Kasacı hocalarımza ve KariyerİST ekibine teşkkr ederim

imv-logokultur-logohabitat-logo 


KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi

 Abide-i Hürriyet Cd. Hasat Sk. No.2/5 3438 Şişli - İstanbul Tel: 0212 296 41 91 Faks: 0212 296 41 92 www.kariyerist.org 


KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Projesi İSTKA tarafından desteklenmektedir. 


“Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek
sorumluluk KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi'ne  ve proje ortaklarına ait olup, İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”