Twitter

Sık Sorulan Sorular

 

KariyerİST Nedir ? Sizlere ne sağlayacak ? 

KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi,İstanbul Mülkiyeliler vakfı , Kültür Üniversitesi , Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında yürütülen İstanbul Kalkınma Ajansı Projesidir.

http://www.facebook.com/Kariyerist2012

www.twitter.com/kariyerist2012

İstanbul Kalkınma Ajansının " Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı"çerçevesinde başarılı projeler arasında seçilerek onaylanan ve diğer 61 proje ile birlikte hibeye layık bulunan “KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Projesi" 18 Aralık’ta yapılan Proje Lansmanı ile başladı.

Projeden katılımcılar nasıl yararlanacaklar ? Nasıl başvuru yapılabilir ?

 

 

İstanbul genelindeki  üniversitelerin, özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunları bu projenin hedef kitlesini oluşturuyor.

Projeden  yararlanmak için ilk aşamada projenin www. kariyerist.org web sitesinin  ilk sayfasından ulaşabilecekleri basit bir başvuru formunu doldurarak  web sitesi üzerinden göndermeleri yeterli.

www.kariyerist.org

Başvuru sahipleri arasından  Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecek  500’e yakın katılımcı, projeden yararlanma hakkını elde edecekler .

Projeye katılma hakkını elde edenlerin ne gibi avantajları olacak ?

Seçme ve Değerlendirme Kurulu’nca seçilerek,  projeye katılma hakkı kazanan katılımcılar  Ocak- Haziran 2013 aylarında aşamalı olarak yapılacak toplam 76 saatlik eğitimlere katılma hakkını elde edecekler.

Kendilerine kariyer planlama konusunda ciddi bir sıçrama sağlayacak bu eğitimleri İstanbul Kalkınma Ajansının desteği sayesinde katılımcılar ÜCRETSİZ olarak edinme imkanına kavuşmuş olacaklar.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayın :

http://www.imv.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:kariyergelisimdongusuegitimleri&catid=68:duyurular&Itemid=139

Kariyer Gelişim Döngüsü Eğitimleri katılımcılara neler sağlayacak ?

Üç kademeli olarak yapılacak eğitimlerde,birinci kademede öğrenciler ve yeni mezunların hayata ve gelecek hayatlarına bakış açılarında bir farklılaşma yaratılmaya çalışılacaktır. Bu kademede katılımcıların vizyon sahibi olan, kendini konumlandırabilen ve gelecek odaklı düşünebilen, bu şekilde kendisini farklılaştırma yollarını öğrenmiş, teknolojik odaklı girişimciliği görmüş, sorunları birer proje mantığı içinde görebilen ve proje üretme mantığına sahip , projelerini bir değer haline getirebilen ve sonuç olarak kişisel gelecek ve  kişisel marka olmanın  önemine sahip bireyler haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcılar, ikinci kademede   kendilerini kişisel olarak geliştirebilecekleri kişisel gelişim eğitimleri alacaklardır. Bu eğitimler aynı zamanda  toplumsal farkındalığı artırmak amaçlı olacaktır.

Birinci ve ikinci kademede temel eğitimleri alan katılımcılar üçüncü kademede mesleklerle tanıştırılacaktır. Bu kademede 25 adet meslek istasyonu bulunacak ve her istasyonda o meslekten bir uzman  ya da ilgili bölümden bir akademisyen   katılımcılara interaktif bir ortamda o mesleği tanıtacaktır.

Eğitimlerin yanı sıra üniversiteli gençlere ilham vermesi açısından sektörde başarılı olan yöneticiler ve uzmanlar ile merkezdeki gençlerin deneyim paylaşımı gerçekleştirebilecekleri “Mesleki Tanışma ve Deneyim Paylaşım Forumları” gerçekleştirilecektir. Bu toplantılarda gençler, başarılı bir kariyere sahip kişilerle deneyim paylaşımı yapmış olacaklardır.

 

Eğitimleri tamamlayan katılımcıları neler bekliyor ?

Eğitimleri tamamlayan katılımcılar  “Kariyer Gelişim Döngüsü Eğitimi Sertifikası” alacaklar ve kendi kariyer projelerini hazırlayarak “ Kariyer Proje Yarışması”na katılma hakkını elde edeceklerdir.

Kariyer Projelerini başarıyla tamamlayan ve yarışmaya katılan tüm katılımcılar, projede iştirakçi ve destekçi  olarak  yer alan ilgili kamu, özel sektör ve kurumların insan kaynakları başta olmak üzere yetkililerine seçtikleri alanlara gore  tanıtılacak ve böylece bu kurumlarda staj yapmak  ve gelecekte önemli pozisyonlarda çalışmak için ciddi bir fırsat yakalayacaklardır.

Kariyer Proje Yarışmasına katılanlar arasından  Seçme ve Değerlendirme kurulunca başarılı bulunan proje sahipleri projede iştirakçı ve destekçi olarak yer alan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından ödüllendirilecektir.

Özel sektör kuruluşları ve ilgili kurumlar bu projeden ne gibi yararlar sağlayacak ?

Projede yer alarak program başarıyla tamamlayan ve kariyer projelerini  hazırlayan katılımcılar, gerek projenin web sitesi aracılığıyla, gerekse yapılacak Proje yarışması ile özel sektör kuruluşları ve ilgili kurumlarla tanışma ve kendilerini bu kurumlara tanıtma imkanı bulacaklardır.

İlgili kurumlar ,  öz güveni yüksek, yenilikçi, girişimci özelliklere sahip proje katılımcıları arasından kendi  iş alanlarında yer almak isteyenlere  kurumlarında staj, eğitim ve benzeri  imkanlar sunarak bu gençleri kendi kurumlarında istihdam etme imkanı bulacaklardır.

KariyerİST Projesi   kapsamında

KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi  kurulacak.

Bu merkez kapsamında  Kariyer Gelişim Döngüsü Eğitimleri verilecektir.

 

Eğitimlerin temel  amacı ;

Üniversiteli gençlerin girişimcilik konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması, gençlere yönelik kariyer planlaması konusunda yönlendirme ve bilgilendirmenin yapılması, böylelikle iş hayatına atılmadan kapasitelerini geliştirmiş ve kariyer hedeflerini daha bilinçli yapacak hale gelmiş olmaları.

Eğitimlerdeki temel hedef, gençleringeleceğe bakış açılarında farklılaşma yaratılması, gelecek odaklı düşünceye sevk edecek kişisel gelişime yönelik eğitimler verilmesi ve gençlerin mesleklerle tanışması

-

Farklılaştıran Kariyer İstasyonları

Birinci kademe eğitimler  :

 hayata ve gelecek hayatlarına bakış açılarında bir farklılaşma yaratılmaya çalışılacaktır. 

*vizyon sahibi,

*kendini konumlandırabilen ve gelecek odaklı,

*kendisini farklılaştırma yollarını öğrenmiş,

*teknolojik odaklı girişimciliği görmüş,

*sorunları proje mantığı içinde gören ve proje üreten,

*projelerini bir değer haline getirebilen,

*sonuç olarak kişisel marka olmanın  önemine sahip bireyler haline gelecekler…

 

1) Vizyon ve kişisel gelecek  yönetimi,

-Hedef belirleme ve hedefe ulaşma yolları

2) Bilgi Okur Yazarlığı – Yenilikçilik ve İnnovasyon

-Yenilik üretme ve ticari icat geliştirme yöntemleri ve bunun için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemleri

3)      Konumlandırma – Odaklanma – Farklılaştırma

-Hedefe ulaştıracak stratejik yol haritaları oluşturma, bu hedefe odaklanma stratejileri ve bu süreçte en yüksek değeri oluşturacak farklılaştırma metodları

4)      Teknoloji ve Girişimcilik

-Kariyer yolculuğunda teknolojinin kullanımı ve girişimciliğin farklılaştıran etkisi

5)      Proje üretimi ve yönetimi

-Kariyeri projelendirme ve yönetme bilgisi

6)      Değer üretimi ve Tanıtım

-Fikrin ve ürünün hak ettiği değeri görmesi için gereken çalışmalar; Sunum, tanıtım, pazarlama, satış, kurumsal kimlik, halkla ilişkiler, reklam, sponsorluk, sosyal sorumluluk, internet ve sanal medya kullanımı

 

İkinci kademe  eğitimler

İkinci kademede   katılımcıların  kendilerini kişisel olarak ilerletebilecekleri  Kişisel Gelişim ve Farklılaştırma  atölye çalışmaları ( work – shop ) yapılacaktır.

Bu kademede birinci kademedeki eğitimlerin  bir doğrulaması ve uygulaması niteliğinde olacak,  kişisel marka ve kariyer check-up’lar  yapılacaktır.

İkinci kademe eğitimlerde 10 adet istasyon olup bunun en az 6sına ( % 60 ) katılmak zorunlu olacaktır.

1-Etkili İletişim ve Pozitif yaşam becerileri

2-Doğru ve Etkili Konuşma Sanatı

3-İnsan Tanıma Sanatı, Beden Dili

4- Konumlandırma Atölyesi,  İlişki yönetimi, bağımlı ilişkilerden kurtulma,

5- Başarı, özgüven, motivasyon, sosyalleşme korkusunu yenme.

6-Yaratıcı Düşünme, Hayal Atölyesi

7- Yenilikçi düşünme, İnovasyon Atölyesi

8 - Takım Çalışması,Birlikte Başarma, Liderlik

9- Mülakat ve Müzakere Teknikleri , Arabuluculuk – CV oluşturma

10-Hedef belirleme, meslek seçimi, neye karar vermeliyim?

 

Üçüncü  kademe eğitimler

İkinci kademeyi tamamlayan katılımcılar, üçüncü kademede  mesleklerle tanıştırılacaktır.

Bu kademede katılımcılar tercihlerini belirtecekler ve en az 5 en çok 10 meslek dalının eğitimlerine girmek zorunda olacaklardır.

-          Eğitimlerin sonunda katılımcılar, kariyer hedeflerini belirlemiş olarak kişisel kariyer projelerini hazırlamaya hazır hale geleceklerdir.

-          Örnek Meslek İstasyonları 

-          Bankacılık ve Finans      -        Sigortacılık

-          Sermaye Piyasaları, Aracı Kurumlar, Borsa, Prtföy Yönetimi

-          Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Denetim    -      Dış Ticaret – Lojistik

-          Marka Yönetimi  -   Satış ve Pazarlama

-          Turizm ve Otel işletmeciliği

-          Uluslararası ilişkiler, AB, uluslararası kuruluşlar

-          İnsan Kaynakları     -   İletişim, Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Reklamcılık

-          Medya Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği

-          Eğitim ve Danışmanlık,  -    Kişisel Gelişim,   - Koçluk, Rehberlik ve Mentorluk

Meslek istasyonlarına eğitimlere katılacakların tercihlerine bağlı olarak yeni istasyonlar eklenecek ve toplam 25 meslek istasyonu yapılacaktır.

 

Deneyim  Paylaşımı

-          Eğitimlerin yanı sıra üniversiteli gençlere ilham vermesi açısından sektörde başarılı olan yöneticiler ve uzmanlar ile gençlerin deneyim paylaşımı gerçekleştirebilecekleri forumlar  yapılacaktır.

-           Bu toplantılarda gençler, başarılı bir kariyere sahip kişilerle deneyim paylaşımı yapmış olacaklardır.

-          Mesleki Tanışma ve Paylaşım Forumları

-          Eğitimlerin yanı sıra üniversiteli gençlere ilham vermesi açısından sektörde başarılı olan yöneticiler ve uzmanlar ile gençlerin deneyim paylaşımı gerçekleştirebilecekleri forumlar  yapılacaktır.

-           Bu toplantılarda gençler, başarılı bir kariyere sahip kişilerle deneyim paylaşımı yapmış olacaklardır.

 

Kariyer Proje Yarışması

-          Eğitimleri tamamlayan katılımcılar  “Kariyer Gelişim Döngüsü Eğitimi Sertifikası”  alacaklar ve kendi kariyer projelerini hazırlayarak “ Kariyer Proje Yarışması”na katılma hakkını elde edeceklerdir.

-           Haziran 2013’te eğitimlerini tamamlamış olan  katılımcılar projelerini hazırlamaya başlayacaklardır.

-           Projeler Eylül 2013’te  teslim edilecek ve bir aylık bir değerlendirme sonucu Kasım 2013’te “Kariyer Proje Yarışması” yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi için  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail gönderebilirsiniz.

 

KariyerİST Projesine yer almak,  Ücretsiz Eğitimlerden yararlanmak ve Kariyer Projesine katılarak ödüllere sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor ?

 

Nasıl başvuru yapacaksınız ?

 

1 ) Üniversite Öğrenci / Girişimci / Kariyer Kulüpleri, Mezun  Dernekleri ve Girişimci ve Kariyer Dernek ve  Platformları üzerinden, bu kulüp / dernek / platformları referans göstererek başvuru yapabilirsiniz.

Kulüp, dernek ve platformların belirli kontenjanları olduğu için bu referansı göstermeniz başvurunun değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

2) Projenin web- adresi www.kariyerist.org  üzerinden on-line başvuru yapabilirsiniz.

3) Üniversitelerde duyuru afişleri asılacak, el ilanları dağıtılacak, ayrıca  Tanıtım ve Bilgilendirme Seminerleri yapılacaktır.

 

Başvurular Nasıl  Değerlendirilecek ?

Bir «Seçme ve Değerlendirme Kurulu» aracılığı ile başvurular değerlendirilecek ve başvuruları uygun bulunanlar projeye katılmaya hak kazanacaklardır.

 

Seçme ve Değerlendirme Kurulu’nda Proje ekibi, uzman ve akademisyenler, ayrıca Kulüp, Dernek ve Platform temsilcileri yer alacaklardır.

Kulüp, Dernek ve Platform referansı ile başvuru yapanlar arasında yapılacak seçimde, o kulüp/dernek/platform temsilcilerinin tercihleri dikkate alınacaktır.

 

 

Seçme ve Değerlendirme Kriterleri ne olacak ?

Eğitime katılacaklar, arklı üniversite, fakülte ve bölümlerden dengeli bir biçimde oluşturulacaktır.

Beş yıllık kariyer hedeflerinde yenilikçi ve girişimci bir bakış açısına sahip olması,

Kariyer hedeflerinde gerçekçi bir nitelik olması,

Kariyer Gelişim Döngüsü eğitimlerine  disiplinli katılım ve kariyer projesi hazırlama konusunda istekli olması gözetilecektir.

 

Bu eğitimlere ve bu projeye,

 

EN ÇOK İHTİYACI OLAN

EN İSTEKLİ OLAN

 DEĞİŞİME ve  FARKLILAŞMAYA HAZIR

YENİLİKÇİ ve  GİRİŞİMCİ,

SAMİMİ, ARZULU VE DİSİPLİNLİ

GELECEK İÇİN BUGÜNDEN BAŞLAMAYA  HAZIR

Olanlar Seçilecektir.

 

Bu nedenle başvuru formunda “Kendinizi tanıtın, Kariyer Hedefinizi anlatın, 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ? “ sorusuna olabildiğince öz, odaklı, ayrıntılı ve net cevaplar vermeye dikkat edin.

 

Detaylı bilgi için  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail gönderebilirsiniz.

 

imv-logokultur-logohabitat-logo 


KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi

 Abide-i Hürriyet Cd. Hasat Sk. No.2/5 3438 Şişli - İstanbul Tel: 0212 296 41 91 Faks: 0212 296 41 92 www.kariyerist.org 


KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Projesi İSTKA tarafından desteklenmektedir. 


“Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek
sorumluluk KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi'ne  ve proje ortaklarına ait olup, İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”